07.12.2017.

Сарадњом до безбедније животне средине

Сарадњом до безбедније животне средине

Удружење судија прекршајних судова РС, Организација за европску безбедност и сарадњу (OEБС) – Мисија у Србији и Министарство за заштиту животне средине, Агенција за заштиту животне средине, 7. децембра 2017. године организовали су састанак са циљем да се идентификују препреке које стоје на путу успешнијој примени закона из области заштите животне средине као и у циљу побољшања међусобне сарадње. Поред председника Главног одбора Удружења судија прекршајних судова Републике Србије, господина Милана Мариновића, који се учесницима обратио и представио преглед препрека које стоје на путу бољој примени закона из области животне средине и Генералног секретара Удружења судија прекршајних судова Републике Србије, госпође Мирјане Николић, која је говорила о Предлогу за израду националне стратегије за заштиту животне средине, учесницима су се обратили и Мирјана Тукар, судија Прекршајног апелационог суда, одељења у Новом Саду, која је говорила о судској пракси у кривичним и прекршајним поступцима из области заштите животне средине, Небојша Реџић, Начелник одељења Националног регистра извора загађивања, представник Агенције за заштиту животне средине, представник Министарства заштите животне средине, као и представник Мисије ОЕБСа.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења