07.09.2017.

Предлог Уставних измена на округлом столу у Палати Србија

Предлог Уставних измена на округлом столу у Палати Србија

7. септембра 2017. године, председник Удружења, господин Милан Мариновић, и Генерални секретар Удружења, госпођа Мирјана Николић, на позив Министарства правде, присуствовали су округлом столу на тему измене Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.

Након вишесатне расправе, мишљења смо да је предлог који је Удружење доставило конкретан и да недвосмислено позитивно утиче на независност српског правосуђа, а да ће предлог претрпети одређене измене у делу који се односи на Правосудну академију. Наиме, судије и стручна јавност  су подељене по овом питању, те је наше мишљење да није довољно да се ово питање регулише само законски,а  како би се избегла двосмислена тумачења и како би се избегла правна манипулација и злоупотреба права. Међутим чланство нашег Удружења како из редова судија, тако и из редова судијских помоћника је такође дубоко подељеног мишљења, те ћемо ово питање оставити за ширу расправу у нашим оквирима и стручним круговима.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења