23.01.2018.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН

Полазећи од потребе за сарадњом на преузимању заједничких активности у циљу едукације студената Правног факултета Универзитета Унион у Београду, у вези са практичном применом сета прописа, као и више стотина закона и подзаконских аката по којима поступају судије прекршајних судова, Удружење судија прекршајних судова Републике Србије је, 23. јануара 2018. године, потписало споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета Унион и студентским Парламентом Правног факултета Униврзитета Унион. Предмет овог протокола је остваривање међусобне сарадње које се заснива на организовању различитих едукативних облика за студенте, судије и професоре, у циљу посвећености, перманентном праћењу и учествовању у развијању прекршајног права као струке и науке.

* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења