22.02.2010.

Заштита животне средине

Удружење је и ове године наставило пројекат са ОЕБС-ом и Министарством ЖСПП под називом "Подршка примени новом сету Закона из области Заштите животне средине".

У оквиру поменутог пројекта одржаће се пет едукација на подручју целе Републике Србије,израдиће се и "Упутство за одмеравање казне" за прекршаје из ове области.

Кроз ову врсту семинара планирано је да прође 400 судија Прекршајних судова,40 тужилаца и око 150 инспектора ЗЖС.

• Програм рада семинара

• Симулација примене Закона о управљању отпадом
Љиљана Милић, Виши прекршајни суд, Председница одељења у Нишу.

• Реформа правосуђа - прекршајни судови и новине у прекршајном поступку. Мирјана Тукар Виши прекршајни суд у Београду,Председница одељења у Новом саду.
* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења