23.02.2010.

Царински, порески и девиѕни прекршаји

Удружење судија за прекршаје и Правосудна академија организују едукацију судија на тему "Царинских,Пореских и Девизних Прекршаја".

Удружење је обезбедило едукацију за све чланове удружења,односно за 515 од 599 судија колико их у овом тренутку обавља ту функцију.

• Програм рада едукације

• Одговорност возара за царинске прекршаје извршене у друмском саобраћају
Мирјана Оташевић Лушић, Шеф Одсека за царинске прекршаје Царинарница Београд.

• Специфичности девизних прекршаја
Аурора Младеновић - Министарство финансија – Девизни инспекторат Телефон 011/20-1614

• Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства

• Одлука о плаћању, наплаћивању, уплати и исплати који се могу вршити у ефективном страном новцу

• Одлука о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

• Одлука о условима и начину евидентирања кредитних послова са иностранством иу члана 4.став 2. и члана 5.став 3.Закона о девизном пословању

• Одлука о условима и начину обављања мењачких послова

• Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

• Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

• Упутство о изменама упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

• Одлука о условима и начину обављања платног промета са иностранством

• Уредба о ближим условима и начину на који резидент може извршити наплату, односнот плаћање и другом нерезиденту по текућем или капиталном послу

• Уредба о ближим условима и начину вршења контроле девизно пословања, извештавању и вођењу евиденције од стране резидената и нерезидената
aurora.mladenovic@devizni.gov.rs

• Царински прекршаји у вези са возилом као предмет прекршаја
Станковић Јован - Самостални саветник у Одсеку за царински прекршај Царинарице Београд.

• Царински, девизни, и порески прекршаји са аспекта окривљеног
Петар Учајев, адвокат.
* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења