Кординатори пројекта:
Градски судија за прекршаје града Београда Зоран Пашалић
Градски судија за прекршаје града Београда Славица Бркић


Удружење судија за прекршаје Републике Србије је, у наставку успешне сарадње са ABA CEELI, крајем 2007. године реализовало пројекат Економски аспект прекршаја, са циљем сагледавања улоге и значаја органа (судова) за прекршаје у систему правосуђа, њиховог финансијског доприноса буџету Републике Србије, мере изложености појединаца и привредних субјеката прекршајним санкцијама (кроз анализу казнене политике по различитим областима прекршаја) и сагледавања потребе за евентуалном изменом законодавних одредби.

Предмет истраживања представљају искључиво пред првостепеним или другостепеним прекршајним органима правноснажно окончани и у 2006. и првих 6 месеци 2007. године извршени предмети, за подручје целе Србије (без Косова и Метохије)...

zbirni finansijski efekat za Republiku Srbiju
* Кључну реч за претрагу унесите ћирилицом

Пријатељи удружења